fbpx
FÆLLESSKAB

VEDTÆGTER

Hver dag ER vigtig

VÆRDIGRUNDLAG

Herunder kan du læse værdigrundlaget for Midtfyns Efterskole og Sdr. Nærå Friskole & Børnehus.

Der er tale om et værdigrundlag, der har stor betydning for vores skole og vi gør os hver dag umage for at omsætte det til praksis.

Her kan du læse mere om nærvær, mangfoldighed og engagement – og vores tanker om værdierne i hverdagen i efterskolen og hvad de betyder for dig.

Vi anskuer hvert eneste menneske som en dyrebar, ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i et fællesskab med andre. Fra dette ståsted betragter vi hver dag i livet. Herom skal der til stadighed føres en levende samtale til gavn for det daglige samvær og fællesskab på skolen og for at styrke og udvide forholdet mellem skolens bagland og personalet. Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben og udogmatisk skole som rummer liv, kærlighed, oplevelser, engagement og glæde. Livsmodet opøves gennem faglig og kreativ udfoldelse og ønskes bevidstgjort gennem de demokratiske processer. Samtidig foregår der en vågen søgen efter vore historiske og kulturelle rødder – herunder den kristne livsopfattelse – vi er en del af.

Midtfyns efterskole elever samlet i haven