fbpx
FÆLLESSKAB

ØKONOMI

Hver dag ER vigtig

ØKONOMI

Inden du tilmelder dit barn på en efterskole, kan det være relevant at vide, hvad det koster at gå på efterskole. Prisen for et år på efterskole varierer alt efter forældrenes indkomst. Derudover kan der søges elevstøttte, som også udregnes baseret på husstandsindkomsten. Det vil sige, at jo mere du som forælder tjener, jo mindre kan du altså få i elevstøtte.

Foruden prisen på selve efterskole opholdet skal man som forælder også beregne udgifter til ting som tøj, udstyr, hverdagsting til opholdet mm. Skolerejser og forplejning er indregnet i priserne.

Betaling

Staten giver tilskud på grundlag af forældreindkomst. Nedenstående priser for efterskole er før fradrag af tilskud for 2024/2025.

Pris pr. uge: 2.810 kr. i 42 uger

Priserne inkluderer skolerejser.

Indmeldelsesgebyr

Der opkræves indmeldelsesgebyr på 2.500 kr. ved indmeldelse.

Indmeldelsesgebyret dækker udover administrative omkostninger indkøb af diverse beklædning til eleverne.

Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.

Priser samt elevstøtte beregnes her

Skolen fremsender ansøgningsskema vedrørende statsstøtte.

Lokal elevstøtte

Har du som familie svært ved at betale prisen for efterskole, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte/elevstøtte. Elevstøtten tildeles familier med færre midler, og det er efterskolen selv, der afgør, hvilke familier/elever på skolen der får tildelt støtten.

Har du udfordring med at kunne betale prisen for et efterskoleophold, er det altså din mulighed for at få yderligere støtte. Elevstøtte søges i forbindelse med optagelse på en efterskole. Er du i tvivl om, hvad kriterierne er for at blive godkendt til elevstøtte, er du meget velkommen til at kontakt os.

Søg om lokal elevstøtte
Download dit ansøgningsskema her.

Afbrydelsesgebyr:
Kr. 5.050,- hvis det er hjemmet som afbryder opholdet, eller hvis samarbejdet afbrydes, fordi skolens regler overtrædes.