fbpx
Efterskolernes Dag

Skolegang

SÅDAN ER DET AT GÅ PÅ SDR. NÆRÅ EFTERSKOLE

Her hos os på Sdr. Nærå Efterskole skal du have lyst til at blive dygtigere, sætte dig mål og være klar på, at der også skal arbejdes for at nå dine mål.

Undervisningen er afvekslende, da vi arbejder med varierende arbejdsformer, projektorienteret og med god mulighed for fordybelse og koncentration. Dine opgaver og fremlæggelser vil derfor komme vidt omkring det emne eller projekt, du fremlægger sammen med dine klassekammerater. For os er det vigtigt, at du tilegner dig gode studievaner, som du kan tage med dig videre på din ungdomsuddannelse.

10. klasse på efterskole på Fyn

FAG OG PRØVER

Her hos os på Sdr. Nærå Efterskole tilbyder vi de obligatoriske prøvefag i 9. og 10. klasse. Du får fagene dansk, matematik og engelsk, og for at give dig de bedste forudsætninger i dit valg af ungdomsuddannelse, er fysik/kemi og tysk obligatorisk her hos os. 10. klasses eleverne får desuden et kulturfag med i pakken – fordi det er vigtigt at vide noget om livet, samfundet og historien.
De obligatoriske boglige fag følger vejledende undervisningsplaner i fælles mål for folkeskolen.

Vi gør os umage for at skabe de optimale rammer for dig. Derfor vælger vi også at niveaudele vores undervisning i fagene; matematik, tysk, dansk og engelsk. I disse fag modtager 9. og 10. klasse også undervisning sammen. Når vi kommer frem til prøverne, har du læseferie sammen med alle dine kammerater på efterskolen. Du er altså sammen med de lærere og de kammerater, du er vant til fra din hverdag, og vi skaber sammen et rum til ro og hjælp til det prøveforberedende arbejde. På den måde lærer du også, hvordan du i fremtiden selv kan strukturere en ”læseferie”.

Niveaudelt undervisning

MOTIVATION, TRYGHED, RELATION OG PASSENDE UDFORDRINGER

Den niveaudelte undervisning giver lærerne mulighed for at tilpasse deres undervisning ud fra det samme faglige niveau.

Det giver eleverne tryghed i at de andre i klassen ligger på lignende niveau som dem selv. Det ligestiller dem fagligt og giver dem mulighed for at følges ad. Ydermere vil den differentierede undervisning i højere grad handle om motivation og tryghed samt den enkeltes undervisningsparathed. 

 

Fundamentet for vores boglige profil tager udgangspunkt i følgende:

“Vi anskuer hvert eneste menneske som en dyrebar og ukrænkelig skabning, som har sit eget værd, og som kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre.”

Derfor inddeler vi ikke eleverne i 9. og 10. klasse, men efter deres faglige niveau i dansk, matematik, engelsk og tysk. 

Nogle elever vil opleve at være på samme faglige niveau i alle fagene og andre vil opleve at være på flere forskellige niveauer alt afhængigt af faget.  

Der vil være nogle fag, der er inddelt i 9. klasse som fx idræt, naturfag og kulturfag. 

Efterskolernes dag 2021
elever griner til undervisning

DIN FREMTID

Vi lytter og rådgiver, støtter og hjælper og ikke mindst udfordrer og ”skubber” dig i dine overvejelser om fremtidig uddannelse.

Med afsæt i samtalen tackler vi sammen de ønsker, drømme og udfordringer, der måtte melde sig undervejs i dit efterskoleforløb.

Vi vil fagligt, socialt og personligt følge dig tæt gennem hele skoleåret – og sammen med netop dig sætter vi en ramme og en retning, så du kan begå dig på bedst mulig vis i tiden på og efter Sdr. Nærå Efterskole.

JOHANNES FORTÆLLER OM EFTERSKOLEN

Hør tidligere elev, Johannes fortælle lidt om fællesskab.