fbpx
FÆLLESSKAB

SELVEVALUERINGSRAPPORT

Hver dag ER vigtig

SELVEVALUERINGSRAPPORT

Selvevaluering 2023

Skolen foretager med baggrund i skolens værdigrundlag løbende en selvevaluering. Dette års tema for selvevalueringen være “Den levende samtale”.

Den levende samtale. er en central del af skolens værdigrundlag, og står således som et kernebegreb for skolen og dens virke.

I skolens værdigrundlag er det formuleret således:

“Den levende samtale skal medvirke til, at eleverne møder en åben og udogmatisk skole som rummer liv, kærlighed, oplevelser, engagement og glæde. Livsmodet opøves gennem faglig og kreativ udfoldelse og ønskes bevidstgjort gennem de demokratiske processer.”

Mere præcist har vi ønsket at evaluere vores dagligdag og hvordan kundskaber, færdigheder og det socialiserende samvær mellem unge og mellem unge og voksne kommer til udtryk.

Selvevalueringen er blevet til på baggrund af et kvantitativt spørgeskema, som er blevet delt med samtlige elever. Godt 80 % af disse ar svart på spørgeskemaet.

Læs elevernes svar på selvevalueringen her.

På baggrund af selvevalueringen udarbejder skolen en handleplan for dels at kvalificere den levende samtale, og dels at skabe et endnu bedre undervisnings og samværstilbud til de unge mennesker.