fbpx
FÆLLESSKAB

FRITAGELSE FRA FYSISKE AKTIVITETER

Hver dag ER vigtig

SKADER, SKAVANKER OG FRITAGELSE FRA FYSISKE AKTIVITETER

 

Gymnastik

Gymnastikken på Sdr. Nærå Efterskole bruger vi til at skabe fællesskab, bl.a. gennem leg rører eleverne hinanden både fysisk og mentalt, hvilket betyder at eleverne i løbet af skoleåret kommer nærmere og nærmere på hinanden. Det at røre sig sammen, udvikle sig gymnastisk og slutte med et fint opvisningsprogram, hvor alle på efterskoleholdet er vigtige brikker, er en væsentlig del af dannelsen i efterskoleopholdet. På det fysiske plan byder gymnastikken på en bred grundtræning, der virker styrkende på hele kroppen. Samtidig forbedres elevernes kondition, koordination og balance.

Skader og skavanker

Elever kan naturligvis have skader eller skavanker, der hindrer deltagelse for en tid. Vi vil meget gerne forsøge at tage hensyn til dette, men har brug for et godt samarbejde med forældrene derom.

Vi oplever nemlig desværre en del unge, der har svært ved at “forvalte” en skade eller skavank. Imens vi tydeligt mærker at nogle elever ihærdigt forsøger at være med, hvor de kan – og næsten skal have hjælp til at holde lidt igen, oplever vi hos andre at skaden eller skavanken bliver brugt som begrundelse for at “vælge” de aktiviteter fra, som den unge af den ene eller anden grund ikke rigtigt er motiveret for. Det er typisk gymnastikken. Senere på dagen kan vi så opleve, at samme elev ganske uden besvær deltager i fysiske udfoldelser på deres linjer.

Samtalerne om den enkeltes troværdighed contra reelle fysiske begrænsninger er ofte svære, fordi vi naturligvis ikke ønsker at presse til aktiviteter, der kan forværre en skade eller en skavank. Omvendt vil vi også gerne hjælpe de unge til at tage mest muligt del. De færreste skader har gavn af længere tids inaktivitet. Og hvis det, der gør ondt, måske mest af alt dækker over manglende tiltro til egne evner og mod på deltagelsen, vil vi gerne have lov at arbejde med det, så eleven kan få nye og gode erfaringer med fysisk udfoldelse.

Derfor har vi vedtaget følgende ramme for fritagelse i forbindelse med skader m.m.

Hvis elever skal fritages fra gymnastik betyder det samtidigt fritagelse fra alle fysiske aktiviteter på linjerne og i fritiden. Med andre ord: hvis man ikke kan deltage i morgentur og gymnastik, kan man heller ikke spille fodbold og køre mountainbike. Det beder vi jer forældre om at bakke tydeligt op omkring.

I forbindelse med gymnastikken kan der naturligvis være tale om at undlade enkelte øvelser pga. en skade eller skavank. Dette aftales med gymnastiklærerne. Eleven er dog altid omklædt og befinder sig på gulvet sammen med de øvrige elever – blot kan de uhensigtsmæssige øvelser springes over eller man kan lave alternative øvelser i stedet. I dette tilfælde kan man godt deltage i linjefagsaktiviteter i det omfang, skaden tillader det.

Praktisk

Hvis jeres søn/datter har en skade eller skavank med brug for særlige aftaler, hel eller delvis fritagelse fra fysisk aktivitet, skal I i første omgang henvende jer til kontaktlæreren.  Sammen finder I ud af, hvordan skaden eller skavanken kan forvaltes. Kontaktlæreren noterer aftalen i vore “skavankbank”, så alle medarbejdere har viden om det.

Arbejdet med skadede elever er jf. ovenstående også ofte en pædagogisk opgave, som vi gerne arbejder med. Vi forventer derfor at I som forældre bakker op omkring vores håndtering – og hvis I undrer jer over noget, er det eneste hensigtsmæssige, at I tager kontakt til os for en drøftelse  og et voksent perspektiv, før I giver eleven medhold i sine frustrationer.

Hvis jeres søn eller datter således “klager” over de voksnes håndtering, anbefaler vi følgende respons:

“Jeg kan godt høre, du ikke har følt dig ordentligt behandlet. Jeg ringer lige til skolen og hører, hvad de voksne har oplevet og hvorfor, de har gjort det på den måde. Så finder vi sammen ud af det. “