fbpx
FÆLLESSKAB

EVALUERING AF DEN SAMLEDE Undervisning

Hver dag ER vigtig

EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

Evaluering af skolens samlede tilbud herunder undervisning og samvær

Evalueringen af det samlede undervisningstilbud er foretaget i kombination af besvarelser fra eleverne årgang 22-23, samt drøftelser i gruppen af medarbejdere. 

For at give et indblik samværsdelen fra sidste skoleår, har vi taget udgangspunkt i elev-evalueringen ”Den levende samtale” der har afsæt i skolens værdigrundlag. Alle elever blev spurgt, og godt 80% har svaret. 

For at give et indblik i undervisningsdelen, tager vi udgangspunkt i beskrivelsen af de boglige fag og de udbudte linje- og valgfag. Derudover belyser vi processen og resultaterne af disse fra sidste skoleår. 

 

Samvær

Over halvdelen af eleverne oplever, at de er blevet udfordret på de sociale kompetencer på efterskolen og endnu flere beskriver, at de har været i stand til at håndtere de sociale

udfordringer, de har oplevet. Mere end 75 % har følelsen af at have gode og nære relationer til kontaktgruppen og de andre elever på gangen, og endnu flere har én eller flere kammerater at gå til, hvis de har brug for at snakke fortroligt. Samværet mellem eleverne er godt, og langt de fleste synes, at de er en del af det store fællesskab, og at de bidrager til det. 

Relationen mellem lærer og elev er god, men ikke lige så stærk som eleverne imellem. 20-25% af eleverne svarer “hverken eller”, når der stilles spørgsmål til relationen mellem elev og lærer, det er vi nysgerrige på, da det kan tolkes som usikkerhed enten på spørgsmålet, eller usikkerhed ved at svare mere markant. 

 

Linjefag

Medarbejderne oplever, at eleverne har en høj grad af tilfredshed med deres linjefagstilbud, hvor de fortæller, at de lærer meget og udvikler sig. De oplever, at lærerne er engagerede, og at de får udfordringer på deres niveau. Stemningen på linjefagsholdene er ligeledes god.

 

Valgfag

I valgfagene er der mange forskellige tilbud i en lettere og kortere udgave. Skoleåret er opdelt i tre valgfagsperioder og giver således mulighed for at vælge valgfag mere end én gang. Mange elever søger kreative og musiske valgfag, det kan overvejes at give flere muligheder i den retning.

 

Boglige fag

På Sdr. Nærå Efterskole evalueres elevernes faglige udvikling løbende. Eleverne viser deres færdigheder i hverdagens undervisning og via de skriftlige opgaver, prøver og terminsprøver.  Elevernes trivsel evalueres løbende via kontaktlæreren. Vi har ugentlige personalemøder, og to gange om året afholder vi skole-hjem samtaler, hvor eleverne modtager feedback fra faglærerne. Trivselsundersøgelser afholdes og offentliggøres efter gældende regler.

SNE har niveaudelt undervisning. Undervisningen har været tilrettelagt med niveaudeling i dansk, matematik, engelsk og tysk for alle elever. Niveaudelingen sikrer, at de fagligt dygtigste elever får de udfordringer, der understøtter deres faglige udvikling bedst. 

Elever med den svageste faglige profil modtager undervisning på et mindre hold, hvor der er to lærere på det meste af tiden.

Lærergruppen vurderer, at den niveaudelte undervisning i 9. og 10. klasse i dansk, engelsk, matematik og tysk fungerer godt, og de planer, den enkelte lærer har lagt for undervisningen, bliver fulgt. Eleverne trives på hold med både 9. og 10. klasses elever. Lærerne oplever, at eleverne er motiverede og går nemmere til opgaverne, når udfordringerne på holdet er ensartet. Eleverne kan spejle sig i hinanden, og kan nemmere bryde ud af gamle roller. Natur- og kulturfag og idræt er opdelt i 9. og 10. klasse. Den model holder vi fast i af mere praktiske årsager, da det er prøvefag i 9. klasse. Tysk- og fysikundervisning er obligatorisk. Selv om de to fag kan udbydes som valgfag i 10. klasse, oplever vi, at det giver god sammenhæng for elevernes læring på efterskolen, da alle elever har samme referenceramme i alle boglige sammenhænge. 

Denne opdeling stiller større krav til dialog vedr. vores organisering, da den er anderledes end den gængse. 

Eleverne har høj tilfredshed med skolens samlede tilbud. Linjefagsundervisningen er meget rost og der er også et klart flertal af elever, der synes, de har fået et godt bogligt udbytte. Vi arbejder dog til stadighed på at få hele gruppen af elever med omkring det boglige. Dette handler blandt andet også om elevernes egen motivation. Mange af vores elever er meget motiverede og får derfor også stort udbytte af undervisningen. En gruppe har dog nogle mere brogede skoleår bag sig, og en stor del af vores opgave er at arbejde med deres selvopfattelse og indstilling. At få dem til at tro på, at de godt kan og give dem mod på skolen igen.

Opfølgningsplan:

Skolen ønsker at fortsætte med niveaudelt undervisning de kommende skoleår, da det er vores erfaring og opfattelse, at det vil føre til en mere målrettet undervisning for den enkelte elev. Det er nemmere at differentiere undervisningen og finde passende udfordrende opgaver. Vi ønsker at give 9. klasse endnu bedre vilkår i prøvefagene naturfag, kulturfag og idræt ved at indføre hele fagdage, hvor eleverne kan fordybe sig i det enkelte fag.

Vi ønsker at sætte mere fokus på elevernes trivsel og relationen mellem lærer og elev. Derfor er skolen tilmeldt Efterskoleforeningens kursus Me&We, som starter til marts. Formålet med Me&We er at styrke unges sociale kompetencer, relationer og fællesskaber. Fem lærere er tilmeldt kurset, som strækker sig over et år.

I foråret vil der være korte målrettede kursusforløb for de elever, der modtager specialundervisning. Især i perioden op til afgangsprøverne vil der være fokus på hjælp til den enkelte. Desuden ønsker vi at skolens elevråd har større indflydelse i hverdagen. Maj 2024 vil skolen foretage endnu en evaluering med eleverne lærerne.

 

Lisbeth Teglbjærg

Efterskoleleder, december 2023