fbpx
FÆLLESSKAB

Inklusion

Hver dag ER vigtig

INKLUSION

Sådan ser vi på det!

Vi arbejder for at give den enkelte det bedst mulige personlige, sociale og faglige afsæt til videre liv og uddannelse. Og vi tror på intensive relationer og forpligtende samvær – hele dagen.

Vi ved, at det er nødvendigt at have et indgående kendskab og adgang til den unges samlede personlige, sociale og faglige kompetencer for at opnå resultater. Men vi kræver samtidig, at eleven ønsker at indgå i det intensive fællesskab, der findes blandt eleverne på Sdr. Nærå Efterskole, for at opnå effekt.

I vores værdigrundlag udtrykker vi, at hvert menneske er en dyrebar og ukrænkelig skabning, der kun kan virkeliggøre sit værd i fællesskabet med andre. Inklusion ses følgeligt som en gensidig tilpasning mellem elever og mellem elever og skole.

På Sdr. Nærå Efterskole vægter vi både social og faglig inklusion. Efterskoleopholdet skal inkludere til noget, og dermed bibringe hver enkelt elev en læring og dannelse, der giver adgang til det omgivende samfund. Vi ser ikke efterskoleopholdet isoleret, men som en del af den enkelte elevs dannelsesforløb og samtidig som starten på et uddannelsesforløb.

Vi arbejder tematisk med elevernes forståelse for mangfoldighed og vigtigheden af at bruge sig selv til gavn for andre og for fællesskabet. Grundlæggende tror vi på, at det er i mødet med den anden og det, der er anderledes, at der finder en væsentlig dannelse sted.

Sådan gør vi!

Vi arbejder konkret med inklusion ved at være grundige i vores rekrutteringsarbejde. Vi samarbejder med forældre, kommuner og andre relevante personer om at få flest mulige informationer om den unge og den hjælp, der eventuelt er nødvendig, for at et efterskoleophold kan lykkes. Samt om iværksættelse deraf. Vores udgangspunkt er, at jo mere viden vi har på forhånd, jo bedre kan det lykkes.

Vi tilbyder niveaudelt undervisning, hvor der kan ydes specialundervisning til elever med et sådant behov. Behovet skal være beskrevet i attesteret rapport. Kontakt skolen for flere informationer.

Vi har derudover en række tiltag, der alt efter den enkelte elevs behov og aftale kan komme i spil i forhold til inklusion. Tiltagene er:

  • Lektiecafe
  • Individuelle samtaler og opfølgning
  • Mindre hold
  • Udvidet vejledning med henblik på videre uddannelse

Kontakt skolen for specifik samtale i forhold til den enkelte.