fbpx
Optagelse

Optagelse

OPTAGELSESPROCEDURE FOR SDR. NÆRÅ EFTERSKOLE

Inden I søger optagelse er det vigtigt at besøge skolen.

Udfyld derefter nedenstående ansøgningsblanket elektronisk. Skolens kontor registrerer ansøgningerne efterhånden som de kommer ind, efter princippet “først til mølle”. Så længe der er plads i det ønskede skoleår bekræftes det, at der er reserveret en plads. Herefter oprettes en venteliste.

Når indmeldelse er modtaget, er der reserveret plads til eleven – I forbindelse med optagelse på Sdr. Nærå Efterskole er vores procedure, at I kommer på besøg til en rundvisning og i den forbindelse har en samtale med en lærer eller vores efterskoleleder.

Herefter modtager I besked om, at eleven er optaget på skolen. Der opkræves indmeldelsesgebyr ved indmeldelse.

I maj måned inden skolestart afholdes “Nye elevers dag”. Dagen indledes med individuelle samtaler, hvor der bl.a. snakkes om forventninger, styrkesider, dine interesser og dit faglige standpunkt. Derudover er der også en fælles orientering ved forstander og efterskoleleder, og så møder du selvfølgelig dine nye efterskolekammerater.

Efterskolernes dag 2021

OBS

  • Vi er en aktiv efterskole, hvor vi udover aktiviteterne på linjerne og så har fælles gymnastik 2 gange om ugen. Det betyder, at den enkelte elev, skal være klar på en del fysisk aktivitet og gerne vil røre sig og deltage med en positiv indstilling i de fysiske aktiviteter.

 

  • Vi er en røgfri skole. Det vil sige, at eleverne ikke må ryge mens de er på skolen – hverken på skolens område eller udenfor. Det er meget vigtigt, at I læser mere her, hvis I overvejer Sdr. Nærå Efterskole, selvom eleven ryger eller har røget.

    ANSØG OM OPTAGELSE PÅ SKOLEN

    Som værge/forældre for ovenfor tilmeldte elev indestår undertegnede for betaling af kr. 5.050,- ved afbrydelse af skoleophold i utide, til dækning af skolens omkostninger. Dette gælder også, hvis opholdet afbrydes fra skolens side pga. brud på skolens grundregler.

    Undertegnede er desuden indforstået med, at den fulde ugepris samt den for skolen reducerede statsstøtte (ca. kr. 3.000 kr) betales, hvis eleven tages ud af skolen i en uge, fx til ferie med familien.

    Indbetalt gebyr tilbagebetales ikke ved framelding.