fbpx
FÆLLESSKAB

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Hver dag ER vigtig

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Undervisningsmiljøvurdering Sdr. Nærå Efterskole 2022/23

Der er foretaget en vurdering af skolens undervisningsmiljø på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever marts 2023. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring 80% har svaret.

Spørgeskemaet som eleverne har besvaret, bestod af 49 spørgsmål omhandlende trivsel i dagligdagen, undervisning, kontaktgruppen, de fysiske rammer og meget mere. Nedenfor er nedslag på flere af de områder som undersøgelsen har berørt, samt indsatser til hvordan undervisningsmiljøet hele tiden optimeres og forbedres.

Det samlede resultat på de 49 spørgsmål kan du se her.

Overordnet set viser undersøgelsen at skolens undervisningsmiljø er godt. Der er dog naturligvis punkter, det er relevant at arbejde videre med. Herunder følger en opsummerende redegørelse – også for de tiltag, vi allerede har iværksat på baggrund af undersøgelsen.

Undervisning

Undersøgelsen viser, at størstedelen af eleverne har gode oplever i den undervisning de møder på skolen, og at de har gode muligheder for at forbedre sig bogligt. Et flertal angiver også, at

En mindre gruppe giver udtryk for at de ønsker større medindflydelse på undervisningens indhold og tilrettelæggelse, ligesom en mindre gruppe ønsker større fagligt fokus. Men generelt opleves undervisningen imødekommende og nærværende. De fleste elever oplever også, de har fået den hjælp, de har haft brug for i den boglige undervisning.

At drive inkluderende efterskole med stor boglig spredning er dog en stående udfordring og undersøgelsen viser også, at der er en mindre gruppe elever, vi har sværere ved at nå. Til dette billede hører, at vi som skole med niveaudelt undervisning blandt andre modtager en gruppe elever, der har meget dårlige skoleerfaringer – og som det derfor kan være en stor udfordring at nå.

I skoleåret 22/23 har vi gjort os nogle erfaringer i forhold til faglig prioritering og undervisningens timetal i de boglige fag. Vi har med baggrund i dette kigget på timetallene i de enkelte fag, ligesom vi har genbesøgt årskalenderen med henblik på at få mere tid til normale undervisningsuger.

Socialt

Overordnet set viser undersøgelsen at eleverne trives godt og at de oplever et inkluderende og socialt miljø på skolen. Langt største delen af eleverne er generelt glade for deres kontaktgrupper og for deres lærere. Dog er der en mindre gruppe elever der ikke føler sig inkluderet i fællesskabet og som på flere områder oplever at de står udenfor. Der er elever i denne gruppe, som på skolen giver utryg for at de har følt sig mobbet eller holdt udenfor eller på anden måde oplever ensomhed.

Langt hovedparten af eleverne oplever dog at de er en del af fællesskabet og der er gode fælles sociale relationer i elevgruppen. Men med baggrund i, at enkelte elever ikke har følt sig inkluderet i fællesskabet, iværksættes yderligere prioriteringer af sociale og trivselsmæssige indsatser, ligesom kontaktlærerarbejdet opprioriteres.