fbpx
FÆLLESSKAB

Trivsels- og antimobbestrategi

Hver dag ER vigtig

Trivsels- og antimobbestrategi

Det er afgørende at skelne mellem mobning og konflikter/drillerier. I en hverdag med 100 efterskoleelever vil der opstå uoverensstemmelser, drillerier og konflikter. Det er vigtigt for os, at eleverne er trygge ved at gå til de voksne på skolen, hvis de oplever noget af den karakter.

Vi tager det alvorligt og hjælper eleverne med at løse de udfordringer, der opstår. Mobning er længerevarende og kræver en anden tilgang. Dan Olweus er en svensk/norsk professor i psykologi og har forsket i mobning i mere end 30 år. Olweus’ definition af mobning er:
”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.”

 

VORES VÆRDIER

På Sdr. Nærå Efterskole er fællesskabet afgørende, og mobning er ikke tilladt. Det er vigtigt for os at:

  • Vi mødes som ligeværdige individer.
  • Alle elever, forældre og ansatte har et fælles ansvar for, at alle føler sig velkomne. Derfor hilser vi på hinanden, når vi mødes og hjælper, når vi kan se, der er behov for det.
  • Vi møder hinanden i øjenhøjde. Gennem dialog og gode relationer elever og lærere imellem, er målet, at ordentlighed mellem mennesker er et nøgleord i vores fælles hverdag.
  • Alle ansatte arbejder bevidst med at skabe et trygt rum for alle elever, så de kan være trygge ved at række ud til de voksne. Det kan være kontaktlærerne, og det kan være andre lærere, som eleven føler en god kemi/tryghed ved.

Vores elever er forskellige, og er fra alle sociale lag og kulturer. Mobning er ikke accepteret på efterskolen. Vi arbejder konstant med dialog og forståelse for forskellighed og mangfoldighed. Det gør vi i samarbejde med skolens elever. Vi har samling dagligt, hvor der med et demokratisk udgangspunkt tales om, hvordan man behandler hinanden, eleverne imellem, men også i forhold til skolens personale.

 

KONTAKTLÆRER OG FORÆLDREFORVENTNING

Alle elever har en kontaktlærer. Kontaktlæreren har ansvar for en mindre gruppe af efterskolens elever. Det er typisk en gruppe på 8-10 elever, som den voksne har den daglige, tætte kontakt med. Kontaktlæreren følger elevens trivsel og sociale relationer. I kontaktgruppen behandles uoverensstemmelser, inden de kan nå at udvikle sig til mobning.

Det er altid barnets forældre, som har det fulde ansvar for opdragelsen. Forældrene har ansvaret for at opdrage deres børn, således at de er undervisningsparate, og således at de kan indgå respektfuldt i sociale relationer med andre mennesker. Dette er vores forventning til forældrene, inden de starter på efterskole.

 

HANDLINGSPLAN VED MOBNING

Når eleven indskrives på efterskolen, skriver elev og forældre bl.a. under på flg. i en såkaldt skolekontrakt:

  • Du skal gøre dit bedste hver dag og bidrage positivt til fællesskabet.
  • Du skal behandle mennesker samt ting ordentligt og med omtanke – herunder tale og skrive pænt til og om andre.

Oplever vi at en elev mobber en anden elev, kontakter vi forældrene og beder dem hente deres barn. Eleven og forældrene bliver indkaldt til møde på skolen. Herefter iværksættes en handleplan, som skal klarlægge omfanget af mobberiet. Som udgangspunkt bør alt kunne løses gennem dialog mellem de involverede parter, lykkes det ikke, kan mobning medføre bortvisning fra efterskolen.

Skolens personale efteruddanner sig løbende, for at skabe den bedste trivsel for eleverne. Marts 2024 påbegyndes kurset Me&We for fem af skolens medarbejdere.

Skolens antimobbestrategi er blevet til sammen med elever fra 10. klasses kulturfagshold, og er godkendt af skolens bestyrelse december 2023. Strategien revideres i maj måned 2024 afbestyrelse, elevråd og lærere.